ÄÄNENKOROTUS

18, Finland.

Unknown (via canhappenlove)

(via canhappenlove)

A woman is not written in braille, you don’t have to touch her to know her.

itsekeskeinen:

uusia quoteja joihin voitte samaistua

lähes kaikki suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa eniten kiertävät ja kehutut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin kantaa ottavat tekstit (via kuunakullanvalkeana)

Olen lihaa syövä, valkoinen, suomalainen heteromies, mikä tarkoittaa, ettei minulla ole minkäänlaista henkilökohtaista kosketuspintaa aiheeseen, josta kirjoitan, mutta tekstini tullaan jakamaan Facebookissa tuhansia kertoja, koska lihaa syövän, valkoisen, suomalaisen heteromiehen näkökulma on rationaalinen ja puolueeton, toisin kuin esimerkiksi rasismia, naisvihaa ja/tai homofobiaa itse kohtaavan ihmisen, joka puolestaan on raivofeministi, poliittisen korrektiuden uhri, ammattiloukkaantuja tai muuten vain kukkahattutäti ja täten kykenemätön objektiivisuuteen. Haluan vielä korostaa olevani lihaa syövä, valkoinen, suomalainen heteromies, ettei kukaan vahingossakaan luulisi minua vaikkapa homoksi tai muuksi tyttömäiseksi hipiksi vain siksi, että uskalsin kirjoittaa laimennetun version jostain, mistä marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat ja näihin asioihin perehtyneet ihmiset ovat puhuneet kymmeniä vuosia.

moomins-at-sea:

Kuulin että tällaiselle oli tilausta enkä voinut hillitä itseäni.

bandannarama:

The dialogue in this movie kills me.

(via vinkeepylly)

(via deathnoteoflove)

(via vinkeepylly)

I am so sorry to all the people I hurt while I was hurting.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter